Pracownia Psychoterapii
i Pracy z Ciałem

  • "Każdy z nas nosi w sobie piękno.
    Sztuka polega na tym, aby umieć je odkryć"

    Eric-Emanuel Schmitt

Zapraszamy do wspólnej wędrówki w głąb siebie!