Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Mass media

 Optymizm kontra pesymizm

http://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/psychika/news-sportowcy-wizualizuja-sobie-cele-a-ty-jak-sie-motywujesz,nId,2526397

Kampania pt. „Oblicza uzależnień”

Od 31 marca 2017 na antenie Radia Fiat trwała kampania pt. „Oblicza uzależnień”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane były audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających w wymienionym obszarze. Cotygodniowe audycje poruszały tematy walki z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także formy przeciwdziałania tym zjawiskom.

Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.

Poniżej przedstawiamy audycje, których gościem była P. Maja Wyremblewska

Przemoc i jej oblicza cz.1

Przemoc i jej oblicza cz.2

Rodzaje przemocy

Dlaczego dobrzy ludzie stosują przemoc

Przemoc seksualna

Cyberprzemoc

Rodzina dysfunkcyjna

Dorosłe dzieci alkoholików

Kobieta sprawcą przemocy

Kryzysy rozwojowe cz.1

Kryzys rozwojowe cz.2

Kryzysy traumatyczne

Psychologia miłości

Autoagresja

Przemoc wobec niepełnosprawnych

Czym różnią się od psychiatra, psychoterapeuta, psycholog

Zaburzenia odżywiania

Dopalacze – odsłona piekła

Odsłona Piekła – strona oficjalna

W 2015 roku Pani Maja Wyremblewska pracując w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Częstochowie wzięła udział w projekcie „Dopalacze – Odsłona Piekła” realizowanym przez Fundacja Dialogos. Poniżej przedstawiamy nagranie.

 

Kultura kontra przemoc

Ponżej przedstawiamy krótki wywiad na temat przemocy udzielony przez P. Maję Wyremblewską dla Telewizji Orion