Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Oferta

Każdy z nas w swoim życiu przeżywa sytuacje, w których nie czuje się szczęśliwy. W momentach trudnych często pomagają nam przyjaciele i dobrze znane, wypracowane przez nas sposoby radzenia sobie z kłopotami, z których korzystaliśmy przez wiele lat. Nie zawsze jednak te działania okazują się skuteczne i wystarczające. Zdarza się, że nasze rozterki dotyczą naszych bliskich, z którymi nie potrafimy szczerze porozmawiać lub po prostu nie chcemy ich martwić. Wówczas warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże nam przejść przez ten kryzys i udzieli odpowiedniego wsparcia.

Pomoc psychologiczną kierujemy do osób:

  • w sytuacji kryzysów emocjonalnych, psychicznych;
  • ze zdiagnozowanymi lub z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych;
  • w sytuacji kryzysu środowiskowego – po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofą: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi itp.;
  • w sytuacji przemocy w rodzinie lub związku (pomoc psychologiczna w stosunku do ofiary i świadków przemocy);
  • w kryzysie relacji (interwencja kryzysowa w pracy z parami w różnych rodzajach kryzysu, między innymi: sytuacji zdrady, kryzysu związanego z rozstaniem, trudności w relacji po narodzeniu dziecka itd.);
  • w procesie żałoby po stracie – śmierć bliskiej osoby, kryzys rozstania, strata zdrowia, strata majątku, strata pozycji społecznej itd.);
  • po wydarzeniu traumatycznym związanym ze śmiercią dziecka, w tym dziecka nienarodzonego (interwencja kryzysowa w stosunku do matki, małżeństw oraz pozostałych członków rodziny); wsparcie rodziny po starcie dziecka;
  • w sytuacji utraty zdrowia w wyniku wypadku lub choroby, wsparcie w leczeniu onkologicznym i paliatywnym, w związku z trwałą lub czasową niepełnosprawnością;
  • w kryzysie związanym z utratą i brakiem pracy (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby bezrobotnej i jej rodziny (elementy pracy terapeutycznej nad rozwojem osobistym i zawodowym);
  • w sytuacji dolegliwości płynących z ciała, mających podłoże psychosomatyczne, potraumatyczne.

Ponadto oferujemy wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, seksu, zakupów itp. oraz ich bliskich i rodzin.