Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest działaniem doraźnym i krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który charakteryzuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradność. Wówczas pojawiają się myśli „już nie mam siły”, „moje życie się załamało”, „ moje życie znalazło się na krawędzi”, „nie dam rady”. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na cierpienie i chwilowe wyczerpanie własnych możliwości, rozwiązania problemu wymaga pomocy kogoś z zewnątrz. Interwencja kryzysowa udzielana przez specjalistę polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku osoby, która znajduje się w kryzysie.

Szczegółowe informacje na temat przeżywania kryzysu znajdą Państwo w zakładce „My w świecie” w artykule „Człowiek w obliczu kryzysu”  autorstwa Mai Wyremblewskiej.

Interwencja kryzysowa – 100/120 zł za 50 minut.*
*Koszt interwencji może ulec zmianie w zależności od długości trwania oraz miejsca jej przeprowadzania.

Interwencje kryzysową prowadzą:
Maja Wyremblewska, tel: 663-633-698
Dominika Miedzińska-Golczyk, tel: 605-285-995
Agnieszka Matyjaszek, tel: 796-096-366