Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym spotkaniem ze specjalistą. Pozwala poznać sytuację życiową osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów z jakimi się ta osoba boryka. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą, małżeństwem/parą czy rodziną. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy potrzeba więcej niż jednego spotkania. Wówczas posiadając niezbędne informacje i mając wstępnie zdiagnozowaną przyczynę problemów psycholog może zaproponować odpowiednią formę pomocy. Może to być dalsze kontynuowanie spotkań i udzielania wsparcia psychologicznego, podjęcie psychoterapii, terapii uzależnień, terapię rodziną lub innej formy pomocy najlepszej dla indywidualnego przypadku osoby zgłaszającej się po pomoc.

Pierwsza konsultacja indywidualna – 120/140zł za 50 minut, następne 100/120zł za 50 minut.

Konsultacje prowadzą:
Maja Wyremblewska, tel: 663-633-698
Dominika Miedzińska-Golczyk, tel: 605-285-995
Agnieszka Matyjaszek, tel: 796-096-366