Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie, w którym uczestniczy wyłącznie terapeuta i osoba zgłaszająca się do niego po pomoc. Spotkanie, podczas którego terapeuta koncentruje swoją uwagę tylko na tym, jak najskuteczniej pomóc pacjentowi. Po początkowych konsultacjach psychoterapeuta sporządza wstępną diagnozę i wspólnie z pacjentem wyznaczają cele, jakie będą realizować podczas trwania pracy terapeutycznej. Świadomie zawierają kontrakt określający intensywność, czas trwania terapii, zasady spotkań i płatności. Terapia indywidualna może składać się z kilkunastu spotkań, albo też zająć parę lat, zależnie od zgłaszanego problemu, motywacji do zmiany i chęci pacjenta. Spotkania terapeutyczne nazywane są sesją i trwają na ogół 50 minut. Najczęściej odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze. Podczas trwania spotkań, to pacjent decyduje o czym chce mówić, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże z terapią. Zwykle przyczyną podjęcia psychoterapii jest odczuwanie cierpienia, dyskomfortu, dolegliwości psychosomatyczne, lęk, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, uzależnienia, trudności emocjonalne, problemy w relacjach z innymi ludźmi, fobie. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę i zmianę dotychczasowego życia i zachowania. Terapeuta pomaga w przyjrzeniu się uczuciom i myślom towarzyszącym pacjentowi. Pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.

Pierwsza konsultacja – 140 zł za 50 minut, następne 120zł za 50 minut.

Maja Wyremblewska, tel: 663-633-698