Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Szkolenia

Oferta szkoleń z zakresu podstawowej pomocy psychologicznej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

1. Żałoba a zwykły smutek – różnice w przeżywaniu.
Prawie każdy nauczyciel spotkał się lub spotka w swojej pracy ucznia, któremu zmarł ktoś bliski. Taka sytuacja ma oczywiście wpływ na jego funkcjonowanie w klasie i grupach rówieśniczych. Szkolenie ma na celu zapoznać osoby pracujące z młodzieżą z informacjami dotyczącymi przeżywania żałoby przez dzieci i młodzież, rozumieniem i postrzeganiem śmierci na różnych etapach rozwoju emocjonalnego. Kiedy mamy do czynienia z naturalnym procesem żałoby, a kiedy wymagana jest pomoc specjalisty? Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Co pomaga w poradzeniu sobie ze stratą? Jak pomagać, żeby nie zaszkodzić sobie? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania warsztatowo-szkoleniowego.

2. Zaburzenia depresyjne i lękowe u młodzieży a zachowania autoagresywne.
Na tym spotkaniu przyglądamy się zaburzeniom emocjonalnym okresu dorastania. Przyjrzymy się faktom i mitom dotyczącym depresji nastolatków. Szkolenie ma na celu przekazać informacje na temat różnic i podobieństw pomiędzy depresją młodzieńczą a depresją osób dorosłych. Kiedy i gdzie szukać specjalistycznej pomocy? Jak pracować z nastolatkiem przejawiającym zachowania autoagresywne? Kiedy zwykły smutek staje się depresją? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania warsztatowo-szkoleniowego.

3. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
W nawiązaniu do poprzedniego szkolenia, przyglądamy się zaburzeniom emocjonalnym młodych osób pod kątem ryzyka podjęcia próby samobójczej. Przyjrzymy się stereotypom mogącym utrudniać pracę z osobami przejawiającymi cechy syndromu presuicydalnego. Jak rozmawiać z nastolatkiem, który mówi, że chce się zabić? Gdzie szukać pomocy? Co może zrobić nauczyciel/pedagog będący często „na pierwszej linii frontu”? Przedstawimy cechy środowiskowe i osobowościowe, które mogą chronić przed podjęciem próby samobójczej i takie, które są czynnikami zwiększonego ryzyka.

4. Zachowania autodestrukcyjne i próby samobójcze a ich wpływ na system rodzinny i funkcjonowanie dziecka.
Na tym spotkaniu przyjrzymy się sytuacji rodziny, w której były podejmowane próby samobójcze. Co się dzieje z dzieckiem, kiedy jedno z rodziców popełni samobójstwo? Nawiązując do poprzednich spotkań, porozmawiamy o różnicach w przeżywaniu żałoby, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią samobójczą. Przedmiotem spotkania będzie także sytuacja, kiedy to dziecko podejmuje próbę samobójczą. Jak w takiej sytuacji wspierać rodzinę?

5. Sytuacja dziecka w rodzinie a przyjmowane przez niego role w grupie rówieśniczej.
Tutaj skupimy się na wpływie sytuacji rodzinnej dziecka na jego funkcjonowanie w klasie i wśród rówieśników. W jaki sposób wspierać młodego człowieka, który zgłasza problem w domu? Czy można poznać, że małoletni doznaje przemocy w domu? Jaki to ma wpływ na jego naukę, poczucie wartości i przestrzeganie zasad? Co możemy zrobić sami i gdzie szukać pomocy? Powiemy także o sile grupy jako czynnika wspierającego, ale także jako przestrzeni do nadużyć i przemocy.

6. Podstawy interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci wśród rówieśników i po zdarzeniach losowych.
Celem spotkania jest wyposażenie nauczycieli i/lub pedagogów oraz dyrektorów placówek w podstawowe narzędzia pomocy w sytuacjach traumatyzujacych, jakimi są śmierć kolegi i wypadki losowe. Opowiemy o zachowaniach specyficznych w takich sytuacjach. Jak rozmawiać o śmierci? Co mówić, a czego nie? Gdzie szukać pomocy? Jaką pomoc powinni zorganizować zarządzający placówką? Na te pytania odpowiemy na spotkaniu szkoleniowym.

Powyższa oferta jest przygotowana pod względem merytorycznym dla nauczycieli, pedagogów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Istnieje możliwość przygotowania wyżej wymienionych zagadnień dla rodziców tak, żeby mogły stanowić zajęcia psychoedukacyjne na spotkaniach z rodzicami (tzw. wywiadówkach).
Ogólne informacje dotyczące oferty szkoleń dla nauczycieli i pedagogów:
Czas trwania: Każde spotkanie przewidziane jest na ok. 3 godziny zegarowe z jedną krótką przerwą.
Ilość osób w grupie: Ze względu na szkoleniowo-warsztatowy charakter spotkań, ilość osób w grupie powinna wynosić od 10 do max. 15 osób jednorazowo (np. jeśli jest 20 chętnych na jeden temat, należy z tego tematu zorganizować dwie grupy w każdej po 10 osób).
Cena: Koszt jednorazowego szkolenia (jeden temat dla jednej grupy) wynosi 1.000 PLN brutto. Dla placówki na terenie Częstochowy i do ok. 20 km od Częstochowy, która zdecyduje się na cały cykl szkoleń cena wynosi 5.500 PLN brutto. W sytuacji dojazdu powyżej 20 km od Częstochowy należy doliczyć koszty dojazdu. Cena obejmuje prowadzenie szkolenia przez dwóch wykwalifikowanych psychologów oraz materiały szkoleniowe.