Pracownia Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Oto Ja" | Częstochowa

Wsparcie indywidualne

Wsparcie indywidualne

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie, w którym uczestniczy wyłącznie terapeuta i osoba zgłaszająca się do niego po pomoc. Spotkanie, podczas którego terapeuta koncentruje swoją uwagę tylko na tym, jak najskuteczniej pomóc pacjentowi. Po początkowych konsultacjach psychoterapeuta sporządza wstępną diagnozę i wspólnie z pacjentem wyznaczają cele, jakie będą realizować podczas trwania pracy terapeutycznej. Świadomie zawierają kontrakt określający intensywność, czas trwania terapii, zasady spotkań i płatności. Terapia indywidualna może składać się z kilkunastu spotkań, albo też zająć parę lat, zależnie od zgłaszanego problemu, motywacji do zmiany i chęci pacjenta. Spotkania terapeutyczne nazywane są sesją i trwają na ogół 50 minut. Najczęściej odbywają się raz w tygodniu o ustalonej porze. Podczas trwania spotkań, to pacjent decyduje o czym chce mówić, zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże z terapią. Zwykle przyczyną podjęcia psychoterapii jest odczuwanie cierpienia, dyskomfortu, dolegliwości psychosomatyczne, lęk, zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowości, uzależnienia, trudności emocjonalne, problemy w relacjach z innymi ludźmi, fobie. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę i zmianę dotychczasowego życia i zachowania. Terapeuta pomaga w przyjrzeniu się uczuciom i myślom towarzyszącym pacjentowi. Pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym spotkaniem ze specjalistą. Pozwala poznać sytuację życiową osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów z jakimi się dana osoba się boryka. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą lub małżeństwem/parą czy rodziną. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy potrzeba więcej niż jednego spotkania. Wówczas posiadając niezbędne informacje i mając wstępnie zdiagnozowaną przyczynę problemów psycholog może zaproponować odpowiednią formę pomocy. Może to być dalsze kontynuowanie spotkań i udzielania wsparcia psychologicznego, podjęcie psychoterapii, skierowanie na terapię uzależnień, terapię rodzinną lub innej formy pomocy najlepszej dla indywidualnego przypadku osoby zgłaszającej się po pomoc.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest działaniem doraźnym i krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który charakteryzuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradność. Wówczas pojawiają się myśli „już nie mam siły”, „moje życie się załamało”, „ moje życie znalazło się na krawędzi”, „nie dam rady”. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na cierpienie i chwilowe wyczerpanie własnych możliwości, rozwiązania problemu wymaga pomocy kogoś z zewnątrz. Interwencja kryzysowa udzielana przez specjalistę polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku osoby, która znajduje się w kryzysie.

Terapia Online

Terapia online – przeznaczona jest dla osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do psychologa i nie mogą odbywać wizyt w trybie stacjonarnym, na miejscu w gabinecie. Trudność w udziale w klasycznej terapii mogą być związane z pobytem za granicą, problemami zdrowotnymi, trudnościami w poruszaniu się.